Посольство України в Республіці Індонезія

, Київ 02:09

Тарифи консульського збору

ТАРИФИ

консульського збору, що справляється

за вчинення консульських дій

Посольством України в Республіці Індонезія

 

№ з/п

 Найменування консульських дій

Тарифна ставка в доларах США

І. ПАСПОРТНІ ДІЇ

1

Розгляд заяви з клопотанням про вчинення паспортної дії

20

2

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон

100

3

Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого чи зіпсованого

150

4

Оформлення уперше паспорта громадянина України для виїзду за кордон

60

5

Унесення відомостей про дітей (у тому числі вклеювання фотокартки) до паспортного документа одного з батьків чи законного представника (виключно до посвідчення особи на повернення в Україну)

30

6

Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну

30

7

Подовження терміну дії посвідчення особи на повернення в Україну

20

8

Прийняття на постійний консульський облік (крім дітей до 16 років)

30

 

ІІ. ДІЇ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА ТА ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ

 

1

Оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням

150

2

Оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України

200

3

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок усиновлення

30

4

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування

30

5

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки

30

6

Оформлення клопотання про набуття громадянства України у зв’язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини

30

7

Оформлення клопотання про набуття громадянства України внаслідок встановлення батьківства

30

8

Розгляд клопотання про встановлення належності до громадянства України

100

9

Оформлення клопотання про вихід з громадянства

300

10

Видача довідки про належність до громадянства

30

11

Видача довідки про неналежність до громадянства України

30

12

Оформлення клопотання про залишення на постійне місце проживання за кордоном

200

13

Прийом заяви про надання дозволу на імміграцію

250

 

III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ

 

1

Оформлення транзитної візи (B)*:

 

 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

2

Оформлення короткострокової візи (С)*:

 

 

разової

65

 

дворазової

65

 

багаторазової

65

3

Оформлення довгострокової візи (Д)*:

 

 

багаторазової

65

* Якщо немає міжурядових угод про взаємне звільнення від сплати консульського збору

 

IV. ДІЇ З ВИТРЕБУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про витребування документа

10

2

Видача витребуваного документа

70

3

Видача витребуваного документа, засвідченого в Україні уповноваженим на те органом

100

 

V. ДІЇ З ПИТАНЬ ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

 

1

Розгляд заяви про легалізацію документу

10

2

Легалізація документів фізичних осіб (за документ)

50

3

Легалізація документів юридичних осіб (за документ)

150

4

Видача довідки про засвідчення документа

20

 

VI. ДІЇ З РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

 

1

Розгляд заяви щодо реєстрації акта цивільного стану (крім заяв про реєстрацію народження та смерті)

20

2

Реєстрація шлюбу

100

3

Реєстрація розірвання шлюбу:

 

a)

за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей

100

б)

на підставі рішення суду, якщо обоє з подружжя перебувають у першому шлюбі

80

в)

на підставі рішення суду, якщо один з подружжя перебуває у повторному шлюбі

100

г)

з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми або недієздатними внаслідок душевної хвороби чи недоумства, або з особами, засудженими за скоєння злочину до позбавлення волі на строк не менше трьох років

30

4

Реєстрація зміни імені (крім зміни в разі реєстрації шлюбу)

100

5

Реєстрація повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу

200

6

Прийом заяви про внесення змін, доповнень та виправлень до запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновлення

50

7

Видача свідоцтва у зв’язку зі зміною, доповненням та виправленням запису акта про реєстрацію цивільного стану, а також його поновленням

100

8

Видача повторних свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану (у разі знаходження актового запису в закордонній установі)

50

 

I. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ

 

1

Посвідчення правочинів (договори, заповіти, довіреності та ін.), крім іпотечних договорів, договорів про відчуження та заставу житлових будинків, квартир, дач, садових будинків, гаражів, земельних ділянок, іншого нерухомого майна, що знаходиться в Україні:

 

а)

- посвідчення договорів про відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів:

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 50 дол. США

1 відсоток суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 666450 індонезійських рупій

- іншим особам

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше 400 дол. США

5 відсотків суми договору, не нижчої дійсної вартості транспортного засобу, іншої самохідної машини, механізму, але не менше

53331600 індонезійських рупій

б)

- посвідчення інших договорів, що підлягають оцінці

1 відсоток суми договору, але не менше 20 дол. США

1 відсоток суми договору, але не менше 266580 індонезійських рупій

в)

- посвідчення договорів поділу майна, договорів поруки та інших угод, що не підлягають оцінці

80

г)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження майном, крім транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів, та здійснення кредитних операцій:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

50

- іншим особам

100

ґ)

- посвідчення довіреностей на право користування і розпорядження транспортними засобами:

 

 

 

 

- дітям, другому з подружжя, батькам

60

- іншим особам

110

д)

- посвідчення загальних довіреностей на право користування майном, включаючи транспортні засоби

Консульський збір визначається за ставками, передбаченими підпунктами “г” та “ґ”

е)

- посвідчення інших довіреностей

50

є)

- посвідчення заповітів

40

2

Ужиття заходів до охорони спадкового майна

150

3

Видача свідоцтва про право на спадщину

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 100 дол. США

0,5 відсотка суми спадщини, але не менше 1332900 індонезійських рупій

4

Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя

150

 

5

Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них (за сторінку)

30

 

6

Засвідчення вірності кожного підпису на документах, у т.ч. підпису перекладача

30

7

Засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах (за наявності технічної можливості роботи з електронними документами)

60

8

Засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу (за сторінку)

 

60

документів, пов’язаних зі смертю громадянина України

10

9

Посвідчення факту, що фізична особа є живою

50

10

Посвідчення факту перебування фізичної особи в певному місці

50

11

Посвідчення тотожності фізичної особи з особою, зображеною  на фотокартці

50

12

Посвідчення часу пред’явлення документів

50

13

Прийняття в депозит грошових сум і цінних паперів

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 25 дол. США і не більше 200 дол. США

0,5 відсотка загальної вартості за кожен місяць зберігання, що почався, але не менше 333225 індонезійських рупій і не більше

2665800

індонезійських рупій

14

Прийняття на зберігання документа

25 дол. США за кожен місяць зберігання, що почався

15

Вчинення виконавчих написів

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 15 дол. США і не більше 200 дол. США

1 відсоток суми, що стягується, або 1 відсоток вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 199935 індонезійських рупій і не більше 2665800

індонезійських рупій

16

Вчинення морських протестів

100

17

Видача довідки про вчинення нотаріальної дії та заповіту (крім видачі довідки на вимогу суду, господарського суду, прокуратури, органів дізнання і слідства у зв’язку з кримінальними, цивільними або господарськими справами, що перебувають у їх провадженні)

20

18

Видача дубліката нотаріально посвідченого документа

30

19

Вчинення нотаріальної дії за межами дипломатичного представництва або консульської установи України, за місцем надання послуги

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії, (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з виїздом за вчинення дії)

20

Вчинення іншої нотаріальної дії, передбаченої законодавством України

50

21

Надання послуг технічного характеру (складання проектів правочинів, заяв, виготовлення копій (фотокопій) документів чи виписок з них тощо)

10

 

VIII. ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ВОДНИМ ТА ПОВІТРЯНИМ ТРАНСПОРТОМ

 

1

Оформлення документа, пов’язаного з водним та повітряним судном, якщо дана дія не є нотаріальною дією (за документ)

100

 

IX. ІНШІ ДІЇ

 

1

Вчинення консульської дії з використанням засобів поштового зв’язку

У розмірі встановлених ставок за відповідні дії (крім цього сплачуються витрати, пов’язані з  пересилкою документів (крім листів і довідок) заявнику рекомендованим листом або кур’єрською поштою)

2

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї юридичними особами при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

200

3

Оформлення клопотання щодо придбання зброї, боєприпасів до неї громадянам України при наявності відповідного дозволу органів внутрішніх справ України

100

4

Учинення іншої консульської дії, передбаченої законодавством України

40


Консульський відділ Посольства України в Республіці Індонезія
Адреса: Дженералі Тауер – Гран Рубіна Бізнес Парк, 16-й поверх,
вул. Х.Р. Расуна Саід, район Расуна Епіцентрум, Південна Джакарта, 12940  . Переглянути на мапі
Телефон: (6221) 250-08-01
Факс: (6221) 250-08-02
Ел. пошта: emb_id@mfa.gov.ua
Графік роботи:

Графік прийому громадян України: понеділок-п'ятниця з 10:00 до 16:00 год.

Графік прийому іноземних громадян та осіб без громадянства: понеділок-четвер з 10:00 до 12:00 год.

Вихідні дні: субота, неділя.

У неробочий та неприйомний час, у вихідні та святкові дні прийом громадян України проводиться у екстрених випадках: втрата паспортних документів, ДТП, смерть, арешт тощо.

Примітки:

ГАРЯЧА ЛІНІЯ ПОСОЛЬСТВА УКРАЇНИ В РЕСПУБЛІЦІ ІНДОНЕЗІЯ:

(+62) 8788-489-0918

Прохання використовувати виключно в разі загрози життю чи загибелі громадян України.

Консульський округ:

Республіка Індонезія, Незалежна Держава Папуа Нова Гвінея, Федеративні Штати Мікронезії, Маршаллові острови, Республіка Палау.


Консульські питання